Thursday, June 17, 2010

ဟာသ(၄၆)

ေနာက္တစ္ေခါက္ အေရာက္လာပါဦး

ေလးစားအပ္ပါေသာ ဥကၠဌၾကီးခင္ဗ်ား-

မၾကာမီက ဥကၠဌၾကီး ေရာက္ရွိခဲ့တဲ့ ၿမိဳ႕မွ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ားက ေက်းဇူးကုေဋကုဋာၿဖင့္ ဤစာကို ေရးသားလိုက္ၿခင္း ၿဖစ္ပါတယ္။
ကြၽန္ေတာက္တို႔ ၿမိဳ႕သို႕ အလည္အပတ္ လာေရာက္မည္ ဆိုသည္ကို ဥကၠဌၾကီး သံုးရက္သာၾကိဳတင္၍ အသိေပးခဲ့သည္ မွန္ေသာ္လည္း ၿမိဳ.နယ္ အာဏာပိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ဤအခ်ိန္တိုေလးႏွင့္ပင္ ဆိုဗီယက္ အာဏာတည္သည့္ ကာလတစ္ေလ်ာက္လံုး အတြင္း လုပ္ေဆာင္ ႏုိင္ခဲ့သည္ထက္ ပို၍ ၿမိဳ႕၏ စည္ပင္သာယာ ဝေၿပာေရး ကိစၥကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ၾကပါသည္။ ပထမဦးဆံုး အေနႏွင့္ လူၾကီးမင္းအား တင္ေဆာင္လာေသာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ၿဖတ္သန္းသြားမည့္ လမ္းတစ္ဖက္တစ္ခ်က္ရွိ အိမ္မ်ားအားလံုးကို ေဆးသုတ္ခဲ့ပါသည္၊ သို႔ေသာ္ လူၾကီးမင္းသည္ စီစဥ္ထားသည့္ ခရီးစဥ္အတိုင္း သြားေလ့မရွိေၾကာင္း တစ္စံုတစ္ဦးက သတိေပးလာပါသည္။ သို့ၿဖင့္ ၿမိဳ႕အာဏာပိုင္တို႔သည္ အၿခားအိမ္မ်ားကိုပါ ေဆးသုတ္ခဲ့ၾကရပါသည္။ ဤကိစၥတြင္ မည္မွ်ၾကိဳးစား အားထုတ္ခဲ့ၾကသနည္း ဟူမူ အခ်ိဳ႕အိမ္တို႔၏ ၿပတင္းေပါက္ မွန္မ်ားကိုပါ ေဆးသုတ္မိၾကပါသည္။

ဒုတိယအခ်က္အားၿဖင့္ ဥကၠဌၾကီး မေရာက္မီ လမ္းမ်ား အားလံုး မီးလင္းလာပါသည္။ ႏုိင္လြန္ကတၱရာ လမ္းမ်ား ၿဖစ္ကုန္ၾကပါသည္။ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္လည္း လူၾကီးမင္း မေရာက္မီ တစ္ညအလိုက ေၿမေအာက္ၿဖတ္ကူးလမ္း ၃၆၅-
ခုကို ေဖာက္လုပ္ၿပီးသား ၿဖစ္သြားပါသည္။ ၿမိဳ.ေပၚရွိ ဆိုင္မ်ားတြင္ မၿပဳန္းတီးရေအာင္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရမည့္ ပစၥည္းစာရင္းထဲသို႔ အခ်ိန္ေတာ္ေတာ္ၾကာၾကာ ကတည္းက သြတ္သြင္းၿပီး ၿဖစ္သည္ဟု ကြၽန္ေတာ္တို႔ ထင္မွတ္ခဲ့ေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ေတြ႕လာရပါသည္။ ဆိုင္ေပၚတင္လာေသာ ပစၥည္းမ်ားထဲတြင္ အငတ္ေဘး ၾကံဳေတြ႕ရေသာ အာဖရိက ဒုကၡသည္တို႔ အတြက္ စားနပ္ရိကၡာမ်ားကို သယ္ေဆာင္လာေသာ ၿဗိတိသွ်သေဘၤာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ၿမိဳ႕ႏွင့္ မနီးမေဝး ႏုိင္ငံတကာ ေရၿပင္ပိုင္နက္တြင္ လြန္ခဲ့သည့္ ၁၂-ႏွစ္က နစ္ၿမဳပ္ခဲ့စဥ္ ေနာက္ဆံုးအၾကိမ္ ၿမင္ခဲ့ၾကရေသာ စည္သြပ္ဘူးမ်ားပင္ ပါရွိခဲ့သည္။

တတိယအခ်က္အားၿဖင့္ လြန္ခဲ့ေသာ ငါးႏွစ္စီမံကိန္း ကာလကတည္းက အခမ္းအနားၿဖင့္ ဖြင့္လွစ္ၿပီးေၾကာင္း အာဏာပိုင္တို႔ အထက္သို႔ အစီရင္ခံခဲ့သည့္ တံတားကိုလည္း ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္သားတို႔ အၿပီးသတ္ ေဆာက္လုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။ ထိုစဥ္က ယင္းတံတားကို တခမ္းတနားဖြင့္လွစ္ခဲ့ရာတြင္ တံတားေဆာက္လုပ္ေရး ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ ေခါင္းေဆာင္က ဖဲႀကိဳးၿဖတ္အၿပီး တံတားလည္း ကမ္းမွလြတ္ကာ ေကာ္မရွင္အဖြဲ.ဝင္မ်ားႏွင့္ အတူ ေရစီးေၾကာင္းအတိုင္း ေမ်ာပါသြားခဲ့ပါသည္။

ေနာက္ဆံုးအခ်က္အားၿဖင့္ ေလဆိပ္မွ အလာ လမ္းတေလွ်ာက္လံုးကုိ ကြန္ဆိုမို ကြန္ၿမဴနစ္ လူငယ္အဖြဲ.မွ တာဝန္ရွိ ပုဂၢိဳလ္တို႔က မိမိတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ဖံုစုပ္စက္ မ်ားၿဖင့္ သန့္ရွင္းေရး လုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။ အလုပ္သမားသမဂၢအဖြဲ.မွ တာဝန္ရွိ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကမူ အနီးအနား သစ္ေတာတို႔တြင္ အမႈိက္သရုိက္မ်ား ရွင္းၾကပါသည္။ သစ္ပင္အားလံုးမွ သစ္ရြက္မ်ားကို အစိမ္းေရာင္ သုတ္ခဲ့ၾကပါသည္။ ၿမိဳ.ေပၚရွိ အထိမ္းအမွတ္ေက်ာက္တုိင္ႏွင့္ ရုပ္တုမ်ားကို ယူဂိုစလားဗီးယား ႏုိင္ငံလုပ္
ေခါင္းေလွ်ာ္ရည္ၿဖင့္ ေဆးေၾကာခဲ့ၾကပါသည္။ မည္မွ် ေဆးေၾကာလိုက္ၾကသနည္း ဆိုေသာ္.......

ထိုမွ်မကေသးပါ ၊
ဥကၠဌၾကီး အမ်က္ေတာ္ရွမည္ကို စိုးရိမ္ၾကသၿဖင့္ ၿမိဳ.နယ္ေခါင္းေဆာင္ အမ်ားအၿပားသည္ မိမိတို႔ပိုင္ အနားယူအိမ္မ်ားကို ႏုိင္ငံေတာ္သို႔ လႊဲေၿပာင္းေပးပါသည္။ ထိုရက္မ်ားအတြင္းတြင္ အခ်ိဳ႕ေသာ အနားယူအိမ္မ်ားကို မူၾကိဳေက်ာင္းႏွင့္
ကေလးထိန္း ဌာနမ်ား အၿဖစ္ ဖြင့္လွစ္လိုက္ၾကပါသည္။ ၿမိဳ.နယ္ေကာ္မတီ ႒ာမွဴးၾကီးတစ္ဦး၏ အနားယူအိမ္ကို ေလဆိပ္ အေဆာက္အဦသစ္ အၿဖစ္ အသံုးခ်ႏုိင္ေအာင္ ၿပင္ဆင္ႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ ၄င္းအနားယူအိမ္မွ သခြားခင္းကို '' အီလူးရွင္း-၈၆ ''
ေလယာဥ္ အဆင္းအတက္ လုပ္ႏုိင္ေအာင္ ကြန္ကရစ္ ေလာင္းခဲ့ပါသည္။ ကြၽန္ေတာ္တို့၏ အၿခားေခါင္းေဆာင္မ်ားကလည္း အသိတရားဝင္ကာ အေကာင္းဘက္ ေၿပာင္းလာၾကပါသည္။

''ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတို႔မည္သည္ ကိုယ္ပိုင္အၿမင္ ရွိရမည္၊ ဤသို႔ေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ိဳးကိုသာ လိုလားသည္''
ဟူသည့္ လူၾကီးမင္း၏ သေဘာထားကို အားလံုးက သိနားလည္ထားၾကသည့္ အတိုင္း ကြၽန္ေတာ္တို႔၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ၿမိဳ.နယ္ပါတီ ယူနစ္ေကာ္မတီရုံးတြင္ သံုးရက္ၾကာ အစည္းအေဝးထိုင္ကာ ကိုယ္ပိုင္
အၿမင္မ်ားကို ၫွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးၾကပါသည္။ ထို့ေနာက္ ၄င္းကို ေဒသပါတီရုံးတြင္ အတည္ၿပဳခ်က္ ရယူၾကပါသည္။

ေမြးၿမဴေရးကိစၥကို ဥကၠဌၾကီးေကာင္းစြာ နားလည္သည့္ အခ်က္ကိုလည္း အားလံုးသိၾကပါသည္၊ ထို့ေၾကာင့္ '' ႏြားမတြင္ ႏုိ႔သီးဘယ္ႏွစ္ခု ပါသနည္း '' ဆိုသည့္ ေခါင္းစဥ္ၿဖင့္ ေမြးၿမဴေရးဘက္ဆိုင္ရာ ပညာရွင္တို႔၏ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲကို က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ထိုအခါမွ စုေပါင္း လယ္ယာစီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး အတြက္ ပစၥည္းမဲ့ႏြားမတြင္ ႏုိ႔သီးေလးခုသာ ပါရွိေၾကာင္း ထြက္လာပါသည္။

အစြန္းေရာက္ ကုန္သည္မ်ားလည္း ရွိခဲ့ပါသည္။ ဥပမာအားၿဖင့္ လူၾကီးမင္း မေရာက္လာမီ တစ္ညအလိုတြင္ ဘာေၾကာင့္မွန္းမသိ၊ လူထုကာကြယ္ေရး ေလ့က်င့္မႈကို ၿပဳလုပ္ပါသည္။ သို.ေသာ္လည္း အေရးေပၚအခ်က္ေပးစနစ္ ပ်က္သြားပါသည္။ ဤအထဲ ဓာတ္ေငြ. မသင့္ေအာင္ ကာကြယ္သည့္ ကိရိယာမ်ားပါ ခြၽတ္ယြင္းေနပါသည္။
(အသက္ ရွဴထုတ္လို႔သာ ရၿပီး အသက္ရွဴသြင္းခ်င္သည့္ အခါတိုင္း ကိရိယာကို မ်က္ႏွာမွခြၽတ္ၿပီး ရွဴၾကရသည္။)

ထို႔ေၾကာင့္ နံနက္ သံုးနာရီေရာက္မွ အဖြဲ့ေခါင္းေဆာင္သည္ '' သတိ၊ ညဴကလီးယား ေပါက္ကြဲၿပီ၊ အားလံုးဝပ္ၾက ''
ဟုအသံကုန္ဟစ္၍ ေအာ္ရပါသည္။ ထိုအခါ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ားအားလံုး အိမ္မွထြက္ကာ ေၿမမွာ ဝပ္ၾကပါသည္၊
ဤသို႕ဝပ္ရာတြင္ ဓာတ္ေရာင္ၿခည္မသင့္ေအာင္ မ်က္ႏွာကိုလက္ဝါးၿဖင့္ စနစ္တက် ဖံုးကြယ္ၾကပါသည္။
အက်ၤီၾကယ္သီးမ်ားကိုလည္း အစံုအေစ့ တပ္ၾကပါသည္။ ခန္႕မွန္းသည္ထက္ အခ်ိန္ အေတာ္ေနာက္က်မွ ေလ့က်င္ခန္း လုပ္ၾကရသၿဖင့္ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သား ထက္ဝက္ခန္႔မွာ တန္းၿဖဳတ္သည္ကို ေစာင့္ရင္း ေနာင္တစ္ေန႔ ရုံးတက္ေနာက္က်ကုန္ပါသည္။

ထို႔ၿပင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ၿမိဳ႕ရွိ ေဆာက္အဦသစ္မ်ား၏ ပံုေလးပံုပါရွိေသာ အမွတ္တရ လက္ေဆာင္စာအုပ္ငယ္ကို ထုတ္ေဝပါသည္။ ပံုေလးပံု ေဖာ္ၿပထားေသာ္လည္း တစ္ခုတည္းေသာ အေဆာက္အဦသစ္ကို ေလးဘက္ေလးတန္မွ ရုိက္ကူးထားၿခင္း ၿဖစ္ပါသည္။

တစ္ခုတည္းေသာ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ဆိုင္ကိုလည္း ဥကၠဌၾကီး၏ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ၿဖတ္သြားမည့္ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္ ၿမင္သာေအာင္ ခပ္လွမ္းလွမ္းမွ ေန၍ ကားၿဖင့္ တင္ေဆာင္ ေမာင္းႏွင္ခဲ့ပါသည္။

ေနာက္ဆံုး အခ်က္အားၿဖင့္ လူၾကီးမင္းသည္ '' ၿပတိုက္မ်ားဆီသို႔ သြားတတ္သည္၊ ၿပတိုက္ အထားအသို အေၿခအေန မည္သို႔ရွိသည္ကို စူးစမ္းေလ့လာတတ္သည္ '' ဟူသည့္ သတင္းစကား ထြက္လာပါသည္။ ထိုသို႔ သတင္းစကား ပြက္လာသည္ႏွင့္ မဆိုင္းမတြမွာပင္ အုတ္ဖုတ္ အတတ္ပညာဆိုင္ရာ စက္မႈသင္တန္းေက်ာင္းမွ ဆင္းၿပီး ၊
ၿမိဳ.နယ္ယဥ္ေက်းမႈ ဌာနမွဴးရာထူး ရထားသူ၏ အမိန္႔ၿဖင့္'' အန္ကြန္ပါး ဗလိုဗစ္ခ်္ခ်က္ေကာ့ဖ္ '' (႐ုရွားစာေရးဆရာၾကီး ၁၈၆ဝ-၁၉ဝ၄ ) ေနထိုင္ခဲ့သည့္ အိမ္ေဟာင္းကို ကရိန္းစက္ၿဖင့္ ဖ်က္ကာ ၄င္းေနရာတြင္ ခ်က္ေကာ့ဖ္ ေနထိုင္ခဲ့သည့္ အိမ္သစ္ကို ေဆာက္လုပ္ခဲ့ပါသည္။ ၿပတိုက္ေရွ႕ မ်က္ႏွာစာတြင္ ခ်က္ေကာ့ဖ္၏ ရုပ္တုကို စိုက္ထူလိုက္ပါသည္ ၊ ရုပ္တုမွာ
မၾကာမီက က်င္းပခဲ့သည့္ ပါတီဗဟိုေကာ္မတီ အစည္းအေဝးသို. တင္သြင္းခဲ့သည့္ ဥကၠဌၾကီး၏ အစီရင္ခံစာကို
ေထာက္ခံသည့္ မ်က္လံုးမ်ားၿဖင့္ ဖတ္ေနပါသည္။

သို့ေသာ္ ဤသို့ၿဖစ္ရသည္မ်ားအတြက္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ စိတ္မဆိုးၾကပါ။ ယေန႔ အေၿခအေနတြင္ ၄င္းတို႔ မည္မွ် အခက္ၾကံဳေနရသည္ ဆိုသည္ကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ ကိုယ္ခ်င္းစာၾက၍ ၿဖစ္ပါသည္။ စံၿပေခါင္းေဆာင္မ်ား ၿဖစ္ၾကရမည္ဟု ၄င္းတို႔ကို ဥကၠဌၾကီးမွ ေၿပာေသာ္လည္း ဤလုပ္နည္းလုပ္ဟန္ အေဟာင္း ၊ ခံယူခ်က္အေဟာင္း တို႔ကို ေၿပာင္းပစ္ရမည္ ဆိုေသာ္လည္း အခ်ိန္ကန္႔သတ္ခ်က္ မေပးခဲ့ပါ။ ထို့ေၾကာင့္ အေစာကတည္းက မိမိတို႔ေၿပာင္းၿပီးၿဖစ္ပါသည္ ဆိုသည္ကို ဥကၠဌၾကီးအား မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ အစီရင္ခံရမည္နည္း ဆိုသည္ကို ၄င္းတို႔ မခန္႔မွန္းတတ္ေအာင္ ၿဖစ္ေနၾကပါသည္။

ဤမွ်သာမကပါ။ ေရွ.သို႔သာ ခ်ီတက္ပါဟု အခြင့္ၾကံဳတိုင္း လူၾကီးမင္းက ေၿပာေသာ္လည္း ေရွ.ဘယ္မွာရွိသည္ကို ၄င္းတို႔အား မရွင္းၿပပါ။ ဤသို႔ မရွင္းၿပဘဲႏွင့္ သူတို႔ ဘယ္လိုမွ သိႏုိင္ရွာၾကမည္ မဟုတ္ပါ။ ဤအခ်က္ကို သေဘာေပါက္ေစခ်င္ပါသည္။
ကြၽန္ေတာ္တို႔ၿမိဳ.၏ အစဥ္အလာကို တင္ၿပလိုပါသည္။ အႏုပညာပါရမီ ရွိသူသည္ အႏုပညာနယ္ပယ္သို႔ ဝင္ေရာက္ လုပ္ကိုင္ၾကပါသည္။ စာေတာ္သူသည္ သိပံၸပညာဖက္ ေရာက္ၾကပါသည္။ ထုတ္လုပ္ေရးဖက္ အားသန္သူဆိုပါက ထုတ္လုပ္ေရးက႑သို႔ ဝင္ၾကပါသည္။ ငယ္ငယ္တုန္းက အပ်င္းထူၿပီး ဘာအစြမ္းအစမွ မၿပႏုိင္ခဲ့သူသည္ ကြန္ဆိုမိုကြန္ၿမဴနစ္
လူငယ္အဖြဲ႔ ၊အလုပ္သမားသမဂၢ အဖြဲ.မ်ားထဲသို႔ ဝင္ေရာက္ၿပီး အထက္ပါ အစြမ္းအစရွိသူမ်ားအား ေခါင္းေဆာင္မႈေပးၾကပါသည္။ ဤကဲ့သို႔ ေခါင္းေဆာင္မႈ ေပးေသာေၾကာင့္ ထင္ပါသည္၊ ေလာေလာဆယ္အထိ ထိုပုဂၢိဳလ္တို႔၏ အစြမ္းအစမ်ား ေပ်ာက္ကြယ္သြားၿခင္း မရွိေသးပါ။

ၿခံဳ၍ဆိုရမည္ဆိုလွ်င္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ၿမိဳ႕သို႔ လာေရာက္ လည္ပတ္ခဲ့သည့္ အတြက္ ဥကၠဌၾကီးအား အထူး ေက်းဇူးတင္ပါသည္။
ကြၽန္ေတာ္တို႔၏ ၿမိဳ႕သည္ လွပလာပါသည္။ စိမ္းလန္းစိုၿပည္ ေနခ်င့္စဖြယ္ ၿဖစ္လာပါသည္။ အနီးအနား စုေပါင္း လယ္ယာမ်ားသို႔ ေလယာဥ္မ်ား စတင္ပ်ံသန္း လာပါသည္။ ဂ်ာမန္မ်ား ဆုတ္ခြာစဥ္က ၿဖတ္ေတာက္ ဖ်က္စီးခဲ့ေသာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ၿမိဳ႕ႏွင့္ အၿခားၿမိဳ႕မ်ား အၾကား တယ္လီဖုန္းလိုင္း ကိုလည္း ၿပန္လည္ သြယ္တန္းႏုိင္ခဲ့ပါသည္။

မွန္ပါသည္။
ဥကၠဌၾကီး ၿပန္သြားၿပီးသည့္ေနာက္ ဆိုင္မ်ားတြင္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ၾကက္ေပ်ာက္ငွက္ေပ်ာက္ ၿဖစ္ကုန္ၿပန္ပါသည္။ သို.ေသာ္ ကိစၥမရွိပါ။ ဥကၠဌၾကီး ေရာက္ရွိေနသည့္ အခ်ိန္အတြင္းတြင္ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားအားလံုး သံုးႏွစ္စာ ၾကိဳတင္ဝယ္ယူထားၿပီး ၿဖစ္၍ ၿဖစ္ပါသည္။

ဥကၠဌၾကီးအား ၾကိဳတင္၍ အႏူးအညြတ္ ေမတၱာရပ္ခံခ်င္ပါသည္။ ေနာက္သံုးႏွစ္ၾကာလွ်င္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ၿမိဳ႕သို႔ ေနာက္တၾကိမ္ အလည္လာေစလိုၿခင္း ၿဖစ္ပါသည္။

ထိုအခ်ိန္ေရာက္လွ်င္ ေဆးၿပယ္၍ အိမ္မ်ားလည္း အ႐ုပ္ဆိုးၿဖစ္ေလာက္ပါၿပီ။ အထိမ္းအမွတ္႐ုပ္တုလည္း ဖံုလူးညစ္တူး ေနေလာက္ပါၿပီ။ တံတားလည္း ကမ္းမွလြတ္ကာ ေရထဲေမ်ာပါမည့္ အေၿခအေနမ်ိဳး ၿပန္ၿဖစ္ေလာက္ပါၿပီ။ အသစ္ေမြးလာသည့္ ကေလးမ်ား အတြက္ မူၾကိဳေက်ာင္းႏွင့္ ကေလးထိန္းဌာန အသစ္မ်ားလည္း လိုအပ္ခ်ိန္ တန္ေလာက္ပါၿပီ။ ဥကၠဌၾကီးသည္ ၾကီးေလးေသာ တာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္ေနသူၿဖစ္၍ မအားလပ္ေၾကာင္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ နားလည္ပါသည္။

ကြၽန္ေတာ္တို႔ကဲ့သို့ပင္ ဥကၠဌၾကီး အလည္လာမည့္ ရက္ကို တန္းစီေစာင့္ေနေသာ အၿခား ၿမိဳ.မ်ားလည္း ရွိေနေသးသည္ ဆိုသည္ကို သိပါသည္။ ထို.ေၾကာင့္ ဥကၠဌၾကီး မလာႏုိင္သည္ ထားဦး လာမည္ဟုသာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ၿမိဳ႕အာဏာပိုင္မ်ားအား အေၾကာင္းၾကားေစ လိုပါသည္။ ထိုအခါ ၄င္းတို႔သည္ လုပ္သားၿပည္သူတို႔အတြက္ တစ္ခုခုေတာ့ မလႊဲမေရွာင္သာ လုပ္ေပးၾကရမည္ ၿဖစ္ပါသည္။

ေလးစားအပ္ပါေသာ ဥကၠဌၾကီးခင္ဗ်ား ၊
အကယ္၍ အပန္းမၾကီးဟု ဆိုပါက ဥကၠဌၾကီး၏ လက္ေထာက္ တစ္စံုတစ္ေယာက္မွ တစ္ဆင့္ ဥကၠဌၾကီးသည္ လုပ္သားၿပည္သူတို႔၏ အိမ္ခန္းထဲသို႔လည္း ဝင္ၾကည့္တတ္သည္၊ အိမ္မွာ ေရေႏြးလာမလာကို စစ္ေဆးတတ္သည္ဟု အသံလႊင့္ေစလိုပါသည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အားလံုး ေရေႏြးစပ္၍ အားရပါးရ ေရခ်ိဳးခ်င္လွပါသည္ ခင္ဗ်ား။

1 comment:

Anonymous said...

အဲ့ဥကဌကိုေျပာေပးပါ..

အမတို႔ရန္ကုန္ကိုလဲ လာပါဦးလို႔..


ျမတ္ႏိုး